Dzierżawa nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Golinie przy ul. Moszczeńskiej, dz. nr. 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej powierzchni 3,00 ha

5 grudnia 2022/by Mateusz Rzepczyk

Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Jarocin przy Alei Światowego Dnia Roweru dz. nr 1465/11 o powierzchni 4,1262 ha

5 grudnia 2022/by Mateusz Rzepczyk

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

7 października 2022/by Mateusz Rzepczyk

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu nad Zalewem w Roszkowie

26 września 2022/by Mateusz Rzepczyk

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznejz OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

29 lipca 2022/by Mateusz Rzepczyk

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości JAR Sp. z o.o. położonych na Osiedlu Ogrody w Jarocinie

10 czerwca 2022/by Mateusz Rzepczyk

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do osiedle nad Zalewem w Roszkowie – zaprojektowanie i wykonanie

27 maja 2022/by Mateusz Rzepczyk

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPÓŁKI JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.

1 marca 2022/by Mateusz Rzepczyk

Sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych Spółki Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

14 lutego 2022/by Mateusz Rzepczyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę gruntu w miejscowości Cielcza dz. nr 1465/6

22 listopada 2021/by Michał Jasik

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę gruntu w miejscowości Golina – dz. nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6

22 listopada 2021/by Michał Jasik

Kompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej

5 listopada 2021/by Mateusz Rzepczyk

„Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego”

17 września 2021/by Mateusz Rzepczyk

„Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu oraz budowa kanalizacji kablowej w ul. Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie”

17 września 2021/by Mateusz Rzepczyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości rolnej Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Cielcza – dz.nr 1465/6 o pow. 5,1383 ha”

8 marca 2021/by Mateusz Rzepczyk

PRZETARG na dzierżawę nieruchomości rolnej należącego do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. – „Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Golina – dz.nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej pow. 3,00 ha”

8 marca 2021/by Mateusz Rzepczyk