PUMPTRACK

PUMPTRACK składa się z dwóch asfaltowych torów: jeden przeznaczony będzie dla młodszych dzieci, drugi – dla starszych, dla młodzieży.

Pierwszy będzie liczył 32 m (na powierzchni 63 m kwadratowych), drugi – 129 m (na powierzchni 276 m kwadratowych).

Budowa wraz z przejściem z Alei Światowego Dnia Roweru, będzie kosztowała około 400 tys. zł i ma zostać zakończona do 16 sierpnia 2023 r..

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych – 382,15 m2

Powierzchnia torów – 841,17 m2

Powierzchnia skarp – 213,65 m2

Powierzchnia placu odpoczynku – 63,00 m2

Zakres robot obejmuje:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

– roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie torów,

– wbudowanie obrzeży betonowych, na ławie betonowej z oporem,

– wykonanie złóż żwirowych wraz z rurami drenarskimi,

– podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie,

– wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5-7 cm,

– oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– roboty porządkowe i wykończeniowe.

elementy małej architektury:

– ławka – 1szt.,

– ławka młodzieżowa – 3szt.,

– tablica regulaminowa z wieszakiem na rowery – 1szt.,

– kosz na śmieci – 2szt.

REGULAMIN