Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6f060fa7-94b5-4cbb-8b4f-6c05fbb1e58c