Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznejz OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/975ddf52-f8fa-46d3-974a-b79fd97e6741