Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad99c2b3-68f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja z otwarcia ofert