z dniem 14.03.2018 r.

JFPK Sp. z o.o. przekształciła się w Jarocińską Agencję Rozwoju Sp. z o.o.

Wraz z rozwojem Spółki i zmianą jej  struktury oraz rozszerzeniem jej oferty z końcem 2017 r. Zgromadzenie Wspólników JFPK (obecnie JAR), podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki, tak aby w pełni oddać jej aktualny charakter oraz zakres działalności.

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. obecnie Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.  jako spółka prawa handlowego została zarejestrowana w dniu 26.05.2004r.

Zgodnie z Umową Spółki, celem naszej działalności jest:

  • czynne wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego, w szczególności – Gminy Jarocin, ich aktywizacja oraz walka z bezrobociem, poprzez: inicjowanie przedsięwzięć biznesowych, angażowanie się w przedsięwzięcia kapitałowe i inwestycyjne, a także doradztwo w tym zakresie,
  • ułatwianie pozyskiwanie podmiotom zewnętrznym finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń i pożyczek.

zobacz WPIS KRS

zobacz UMOWĘ SPÓŁKI

Oprócz działalności poręczeniowej JAR Sp. z o.o. od roku 2009, spółka prowadzi i rozwija usługi w zakresie:

  • organizowania i przeprowadzania przetargów publicznych,
  • pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • zarządzania i sprzedaży nieruchomości,
  • zarządzania zielenią oraz rewitalizacji,
  • informatyki, w tym w oparciu o własną sieć światłowodową dostarcza sygnał internetowy oraz TV,
  • monitoringu,
  • reklamy (nośniki wielkoformatowe typu billboard),
  • kancelaryjne

Ponadto JAR Sp. z o.o. od 2009 r. na podstawie umowy o współpracy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. prowadzi punkt konsultacyjno – pożyczkowy WARP.