EKOPOŻYCZKI

Jarocińska Agencja Rozwoju wraz z liderem klastra spółką Energia Jarocin zapraszają mieszkańców gminy Jarocin do korzystania z preferencyjnych pożyczek: „Ekologiczne ciepło” i „Ekologiczna energia”. Środki, w kwocie do nawet 10 tys. zł, mogą zostać wykorzystane m. in. na wymianę pieców węglowych na piec gazowy lub pompę ciepła lub na montaż instalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków o udzielanie pożyczek ruszy 1 czerwca.

Wdrożenie tego rozwiązania finansowego przez to kolejny ekoprojekt, z którego mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Jarocin. Przypomnijmy, że w marcu samorząd prowadził nabór wniosków w ramach programu „Wymień piec”. W tym roku gmina Jarocin przeznaczyła na ten cel 500 tys. zł. Uzyskanie wsparcia – dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne – każdego roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Spośród 150 wniosków, a pozytywne rozpatrzone zostaną 83 projekty. – Nie wszystkie złożone wnioski mogą uzyskać dofinansowanie, dlatego, też, jako gminna spółka, postanowiliśmy przygotować inne rozwiązanie finansowe dla mieszkańców gminy, które chciałyby zrealizować ekologiczną inwestycję. Co ważne nasza spółka nie będzie pobierała żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki, a oprocentowanie jest bardzo korzystne – podkreśla Robert Cieślak, prezes zarządu Jarocińskiej Agencji Rozwoju, która będzie udzielała pożyczek. EKOpożyczki to kolejne działanie w ramach Klastra Energia Jarocin, mające na celu dążenie do samowystarczalności energetycznej, w tym też przy udziale mieszkańców Gminy.

EKOpożyczki w pytaniach i odpowiedziach.
Jaką kwotę mogę pozyskać w ramach EKOpożyczki?
Kwota pożyczki to 5 tys. zł. Może ona jednak zostać zwiększona do 10 tys. zł, jeśli pożyczkobiorca pozyska dodatkowe, bezzwrotne środki ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji.
Kiedy mogę złożyć wniosek?
Nabór wniosków o udzielenie EKOpożyczek potrwa od 1 do 30 czerwca 2021 r. W tym czasie na stronie internetowej: www.jarjarocin.pl dostępny będzie wniosek o pożyczkę oraz stosowne załączniki.
Kto może zostać pożyczkobiorcą?
O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się osoby, nieprowadzące działalności gospodarczej oraz które są zameldowane na ternie gminy Jarocin i są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na terenie gminy.
Na co mogę przeznaczyć EKOpożyczkę?
Środki z pożyczki „Ekologiczne ciepło” można przeznaczyć na wymianę kotła grzewczego na piec gazowy lub pompę ciepła, a z „Ekologicznej energii” – na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, magazynów energii lub instalacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Uwaga! Po zrealizowaniu inwestycji pożyczkobiorca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków na wskazany we wniosku cel – np. kopii faktur.
Jaki jest czas spłaty pożyczki?
Pożyczka zostaje udzielona maksymalnie na 2 lata.
Gdzie uzyskam więcej informacji?
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 62 747 91 02 (od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00).

EKOLOGICZNE CIEPŁO

EKOLOGICZNA ENERGIA