EKOPOŻYCZKI

Jarocińska Agencja Rozwoju wraz z liderem klastra spółką Energia Jarocin zapraszają mieszkańców gminy Jarocin do korzystania z preferencyjnych pożyczek: „Ekologiczne ciepło” i „Ekologiczna energia”. Środki, w kwocie do nawet 10 tys. zł, mogą zostać wykorzystane m. in. na wymianę pieców węglowych na piec gazowy lub pompę ciepła lub na montaż instalacji fotowoltaicznej.
EKOpożyczki w pytaniach i odpowiedziach.
Jaką kwotę mogę pozyskać w ramach EKOpożyczki?
Kwota pożyczki to 5 tys. zł. Może ona jednak zostać zwiększona do 10 tys. zł, jeśli pożyczkobiorca pozyska dodatkowe, bezzwrotne środki ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji.
Kiedy mogę złożyć wniosek?
Nabór wniosków o udzielenie EKOpożyczek potrwa od 1 do 31 października 2021 r. W tym czasie na stronie internetowej: www.jarjarocin.pl dostępny będzie wniosek o pożyczkę oraz stosowne załączniki.
Kto może zostać pożyczkobiorcą?
O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się osoby, nieprowadzące działalności gospodarczej oraz które są zameldowane na ternie gminy Jarocin i są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na terenie gminy.
Na co mogę przeznaczyć EKOpożyczkę?
Środki z pożyczki „Ekologiczne ciepło” można przeznaczyć na wymianę kotła grzewczego na piec gazowy lub pompę ciepła, a z „Ekologicznej energii” – na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, magazynów energii lub instalacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Uwaga! Po zrealizowaniu inwestycji pożyczkobiorca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków na wskazany we wniosku cel – np. kopii faktur.
Jaki jest czas spłaty pożyczki?
Pożyczka zostaje udzielona maksymalnie na 2 lata.
Gdzie uzyskam więcej informacji?
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 62 747 91 02 (od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00).

EKOLOGICZNE CIEPŁO

EKOLOGICZNA ENERGIA