Dzierżawa nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Golinie przy ul. Moszczeńskiej, dz. nr. 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej powierzchni 3,00 ha

  1. Ogłoszenie przetargu
  2. Regulamin przetargu
  3. Wzór umowy
  4. Formularz ofertowy
  5. Mapa