Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Jarocin przy Alei Światowego Dnia Roweru dz. nr 1465/11 o powierzchni 4,1262 ha

  1. Ogłoszenie przetargu
  2. Regulamin przetargu
  3. Wzór umowy
  4. Formularz ofertowy
  5. Mapa