Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Golina – dz.nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej pow. 3,00 ha

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej należącego do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. „Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Golina – dz.nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej pow. 3,00 ha” należącej do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy
4. Regulamin
5. Mapa poglądowa