Kompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ – TOM 1
  3. SIWZ – TOM 2 – Projekt umowy
  4. SIWZ – TOM 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  5. Formularz oferty wraz z załącznikami

Zmiana treści ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie – Korekta
  2. SIWZ – TOM 1 – Zmiana zapisów

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty