Dodano przez Mateusz Rzepczyk

„Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego”

Numer postępowania: JAR/ZP/16/2021 Szanowni Państwo, Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która […]

„Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu oraz budowa kanalizacji kablowej w ul. Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie”

Numer postępowania: JAR/ZP/19/2021 Szanowni Państwo, Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która […]

Nabór wniosków na EKOpożyczki rusza 1 października

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. we współpracy ze spółką Energia Jarocin Sp. z o.o. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych pożyczek na wymianę źródeł ogrzewania lub źródeł zasilania energii w domach jednorodzinnych.  Wsparcie można uzyskać w ramach programów „Ekologiczne ciepło” oraz „Ekologiczna energia”. Projekt rusza 1 października. Komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków można […]

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Prezes Zarządu Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. (z siedzibą w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin) działając zgodnie z postanowieniami uchwały nr 01/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ZGO-NOVA” sp. z o.o. z dnia 29.06.2020 r. oraz uchwały nr 15/2020  Rady Nadzorczej Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. z dnia 12.08.2020r., niniejszym zaprasza zainteresowane podmioty (zwane […]