Dodano przez Mateusz Rzepczyk

Poręczenia – 100 mln zł

Od 2004 roku spółka JAR udzieliła poręczeń na kwotę 100 mln zł. Dzięki temu wsparła 2. 268 miejsc pracy. 100 mln zł poręczeń dla firm Od momentu powstania głównym celem jarocińskiej spółki JAR jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności gminy i powiatujarocińskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty […]