Dodano przez Mateusz Rzepczyk

Ogłoszenie o pracę na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji pracowników Administrator danych:Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. 63‑200 Jarocin, ul. T.Kościuszki 15B, jar@jarjarocin.pl, tel: 62-740-02-95. Inspektor ochrony danych:Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem email: iod@jarocin.pl. Cel i podstawy przetwarzania:Państwa dane osobowe przetwarzane będą w […]