Dodano przez Mateusz Rzepczyk

Poręczenia – 100 mln zł

Od 2004 roku spółka JAR udzieliła poręczeń na kwotę 100 mln zł. Dzięki temu wsparła 2. 268 miejsc pracy. 100 mln zł poręczeń dla firm Od momentu powstania głównym celem jarocińskiej spółki JAR jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności gminy i powiatujarocińskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty […]

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do osiedle nad Zalewem w Roszkowie – zaprojektowanie i wykonanie

Numer postępowania: JAR/ZP/9/2022Szanowni Państwo,Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy […]

Kompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej

Numer postępowania: JAR/ZP/21/2021 Szanowni Państwo, Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która […]