Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznejz OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/975ddf52-f8fa-46d3-974a-b79fd97e6741

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości JAR Sp. z o.o. położonych na Osiedlu Ogrody w Jarocinie

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Wykaz nieruchomości
 4. Działki przeznaczone do sprzedaży
 5. Załącznik nr 1
 6. Załącznik nr 2
 7. Załącznik nr 3
 8. Uchwała MPZP
 9. Załącznik graficzny MPZP

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do osiedle nad Zalewem w Roszkowie – zaprojektowanie i wykonanie

Numer postępowania: JAR/ZP/9/2022
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
LINK DO PLATFORMY, NA KTÓREJ PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE I DOSTĘPNE SĄ WSZELKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ PROCEDURĄ (W TYM ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ):
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/62048/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.jarjarocin.pl

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPÓŁKI JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Mapa
 7. Mapa
 8. Mapa MPZP
 9. MPZP

Sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych Spółki Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Mapa
 7. Mapa
 8. Mapa MPZP
 9. MPZP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę gruntu w miejscowości Golina – dz. nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Regulamin
 4. Umowa – wzór
 5. Mapa poglądowa

Kompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej

Numer postępowania: JAR/ZP/21/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/44226/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.jarjarocin.pl

„Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego”

Numer postępowania: JAR/ZP/16/2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/38726/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.jarjarocin.pl

„Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu oraz budowa kanalizacji kablowej w ul. Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie”

Numer postępowania: JAR/ZP/19/2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/39515/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.jarjarocin.pl