Budowa torów rowerowych typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej w Jarocinie przy Alei Światowego Dnia Roweru

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/87635/details

Dzierżawa nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Golinie przy ul. Moszczeńskiej, dz. nr. 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej powierzchni 3,00 ha

 1. Ogłoszenie przetargu
 2. Regulamin przetargu
 3. Wzór umowy
 4. Formularz ofertowy
 5. Mapa

Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Jarocin przy Alei Światowego Dnia Roweru dz. nr 1465/11 o powierzchni 4,1262 ha

 1. Ogłoszenie przetargu
 2. Regulamin przetargu
 3. Wzór umowy
 4. Formularz ofertowy
 5. Mapa

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6f060fa7-94b5-4cbb-8b4f-6c05fbb1e58c

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu nad Zalewem w Roszkowie

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Tabela wykaz nieruchomości
 7. Mapa działek na sprzedaż
 8. Mapa projektowanych sieci wod-kan
 9. MPZP – uchwała
 10. MPZP – mapa
 11. Plakat

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznejz OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/975ddf52-f8fa-46d3-974a-b79fd97e6741

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości JAR Sp. z o.o. położonych na Osiedlu Ogrody w Jarocinie

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Wykaz nieruchomości
 4. Działki przeznaczone do sprzedaży
 5. Załącznik nr 1
 6. Załącznik nr 2
 7. Załącznik nr 3
 8. Uchwała MPZP
 9. Załącznik graficzny MPZP

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do osiedle nad Zalewem w Roszkowie – zaprojektowanie i wykonanie

Numer postępowania: JAR/ZP/9/2022
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
LINK DO PLATFORMY, NA KTÓREJ PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE I DOSTĘPNE SĄ WSZELKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ PROCEDURĄ (W TYM ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ):
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/62048/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.jarjarocin.pl

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPÓŁKI JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Mapa
 7. Mapa
 8. Mapa MPZP
 9. MPZP

Sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych Spółki Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Mapa
 7. Mapa
 8. Mapa MPZP
 9. MPZP