Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości JAR Sp. z o.o. położonych przy ul. Moszczeńskiej w Golinie

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Regulamin przetargu
 3. Załącznik nr 1 do regulaminu
 4. Załącznik nr 2 do regulaminu
 5. Załącznik nr 3 do regulaminu
 6. Załącznik graficzny – zakres sprzedaży
 7. Mapa zasadnicza
 8. Zdjęcia terenu
 9. Mapa MPZP
 10. Uchwała MPZP 2022
 11. Badania geologiczne Golina

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Jarocinie, obręb Golina-wieś, w rejonie ul. Moszczeńskiej w Golinie

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Regulamin do ogłoszenia
 3. Załącznik nr 1 do regulaminu
 4. Załącznik nr 2 do regulaminu
 5. Załącznik nr 3 do regulaminu
 6. Uchwała MPZP
 7. Mapa MPZP
 8. Zdjęcia terenu
 9. Mapa zasadnicza
 10. Badania geologiczne Golina

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad99c2b3-68f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Jarocinie przy ul. Parowozownia

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin sprzedaży
 3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie US/ZUS
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie do reprezentacji

Budowa torów rowerowych typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej w Jarocinie przy Alei Światowego Dnia Roweru

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/87635/details

Dzierżawa nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Golinie przy ul. Moszczeńskiej, dz. nr. 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej powierzchni 3,00 ha

 1. Ogłoszenie przetargu
 2. Regulamin przetargu
 3. Wzór umowy
 4. Formularz ofertowy
 5. Mapa

Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Jarocin przy Alei Światowego Dnia Roweru dz. nr 1465/11 o powierzchni 4,1262 ha

 1. Ogłoszenie przetargu
 2. Regulamin przetargu
 3. Wzór umowy
 4. Formularz ofertowy
 5. Mapa

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6f060fa7-94b5-4cbb-8b4f-6c05fbb1e58c

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu nad Zalewem w Roszkowie

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Tabela wykaz nieruchomości
 7. Mapa działek na sprzedaż
 8. Mapa projektowanych sieci wod-kan
 9. MPZP – uchwała
 10. MPZP – mapa
 11. Plakat

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznejz OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/975ddf52-f8fa-46d3-974a-b79fd97e6741