„Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego”

Numer postępowania: JAR/ZP/16/2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/38726/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.jarjarocin.pl

„Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu oraz budowa kanalizacji kablowej w ul. Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie”

Numer postępowania: JAR/ZP/19/2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/39515/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.jarjarocin.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości rolnej Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Cielcza – dz.nr 1465/6 o pow. 5,1383 ha”

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Formularz ofertowy
 4. Umowa – wzór
 5. Mapa poglądowa
 6. Planowana budowa drogi gminnej

PRZETARG na dzierżawę nieruchomości rolnej należącego do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. – “Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Golina – dz.nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej pow. 3,00 ha”

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Formularz ofertowy
 4. Umowa – wzór
 5. Mapa poglądowa

Kompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ Tom I
 3. SIWZ Tom II – Projekt umowy
 4. SIWZ Tom III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 5. Formularz ofertowy
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofercie

Budowa sieci światłowodowej wraz z przyłączami abonenckimi, rozbudową sieci monitoringu oraz budowa oświetlenia ulicznego, oświetlenia rynku oraz podświetlenia małej architektury w ramach rewitalizacji Centrum Jarocina

Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 10.07.2020
 2. FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 3. SIWZ – TOM I ID WP7
 4. SIWZ TOM II PROJEKT UMOWY
 5. SIWZ TOM III – PROJEKT BUDOWLANY
 6. SIWZ TOM IV – STWiOR
 7. SIWZ TOM V – KOSZTORYS OFERTOWY
 8. Pytania i odpowiedzi (15.07.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert 27.07.2020

Wybór oferty

 

Zakup energii elektrycznej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ – Tom I
 3. SIWZ – Tom II
 4. SIWZ – Tom III
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Projekt umowy
 7. Treść zapytań oraz wyjaśnienia
 8. Zmiana zapisów SIWZ – Tom I
 9. Klucz publiczny
 10. Zmiana ogłoszenia
 11. Pytania i odpowiedzi (13.05)
 12. Zmiana zapisów SIWZ – Tom I (13.05)
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ – TOM 1
 3. SIWZ – TOM 2 – Projekt umowy
 4. SIWZ – TOM 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 5. Formularz oferty wraz z załącznikami

Zmiana treści ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie – Korekta
 2. SIWZ – TOM 1 – Zmiana zapisów

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Golina – dz.nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej pow. 3,00 ha

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej należącego do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. “Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Golina – dz.nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej pow. 3,00 ha” należącej do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy
4. Regulamin
5. Mapa poglądowa