Rozmawiali o wsparciu dla organizacji pozarządowych

Wczoraj w jarocińskim ratuszu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Celem spotkania było przedstawienie informacji, dotyczących możliwości wsparcia ich działalności środkami krajowymi i europejskimi oraz omówienie najświeższych zmian legislacyjnych w zakresie funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. Wydarzenie patronatem objął burmistrz Jarocina.

Szkolenie poprowadziła Katarzyna Jórga, Członek Zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD oraz Członek Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych, możliwości wsparcia ich działań oraz perspektywy rozwoju. W spotkaniu uczestniczył także Tadeusz Tomaszewski, działacz organizacji społecznych, a przede wszystkim współtwórca ustaw, na których podstawie funkcjonują organizacje pozarządowe.

Organizatorami spotkania była Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. oraz biuro poselskie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Krystyny Łybackiej.