Taras za pałacem

Za Pałacem Radolińskich prowadzone są prace mające na celu wzmocnienie tarasu, który już wkrótce stanie się miejscem ogólnodostępnym. Powstanie tam ogród różany z obwódkami bukszpanowymi i wytyczonymi alejami z nawierzchni z kruszywa wodoprzepuszczalnego.

Po usunięciu drzew i samosiewu wiele osób dostrzegło za Pałacem Radolińskich prowadzone prace ziemne. – W czasie renowacji elewacji Pałacu Radolińskich okazało się, że mur oporowy stanowiący zewnętrzną obudowę tarasu ziemnego rozpada się. Spoiny łączące kamienie z zewnętrznej okładziny były w bardzo złym stanie. Dało się zauważyć falowanie muru i wybrzuszenia, świadczące o tym, że ziemia wypycha kamienny mur – wyjaśnia Sebastian Pluta, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, które prowadzi remont pałacu. –  Efektem końcowym takiego stanu rzeczy mogło być całkowite zniszczenie muru oporowego, a w efekcie również zniszczenie ziemnego tarasu. Podjęcie prac naprawczych było możliwe tylko obecnie. Uwarunkowania techniczne naprawy muru wymagają użycia ciężkiego sprzętu, który naruszy strukturę polany za pałacem. W perspektywie prac nad odtworzeniem sieci ścieżek za pałacem obecnie jest ostatni moment na przeprowadzenie tego rodzaju prac – dodaje.

Projekt budowlany został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Ziemny taras zostanie zdrenowany, w środku powstanie betonowy mur oporowy, następnie obłożony kamienną obudową. – Założenie jest takie, aby kamienny mur został najwierniej odtworzony. Dlatego poszczególne kamienie zostały oznaczone, aby możliwe było ich ponowne ułożenie w dotychczasowym porządku – tłumaczy Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina. – To są kwestie techniczne. Natomiast najważniejszą jest informacja, że taras za kilka miesięcy wraz z całym pałacowym ogrodem zostanie otwarty i będzie ogólnodostępny – zapowiada wiceburmistrz.

Za pałacem zostaną odtworzone i utwardzone wodoprzepuszczalnymi nawierzchniami aleje w układzie historycznym. Będzie można tam wejść zarówno tuż przy bramie od strony ulicy Kasztanowej, jaki i przy pałacu, ale też przy dużym stawie. Docelowo na Lipince między stawem a ulicą Kasztanową powstaną trzy kładki w ciągu pieszych alei. – Na tarasie będzie ogród różany z bukszpanowymi obwódkami. Pojawią się znów rośliny w donicach: agapanty, oleandry i cytryny – zdradza dr Marzena Jeleniewska-Jankowska, współautorka koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji parku. – Chcielibyśmy, aby to miejsce przypominało czasy, kiedy pałac był domem rodziny Radolińskich i możliwe było odbywanie tutaj podróży w czasie – dodaje wiceburmistrz Robert Kaźmierczak.  Aleje za pałacem będą oświetlone i objęte siecią monitoringu. Staną nowe ławki, kosze na śmieci, a też tablice informacyjno-edukacyjne, przybliżające historię miejsca i opisujące odkryty w wyniku wycinki i pielęgnacji bardzo cenny drzewostan. Zniknie też mocno już zniszczone ogrodzenie wewnętrzne tej części parku.