Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 10.07.2020
  2. FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  3. SIWZ – TOM I ID WP7
  4. SIWZ TOM II PROJEKT UMOWY
  5. SIWZ TOM III – PROJEKT BUDOWLANY
  6. SIWZ TOM IV – STWiOR
  7. SIWZ TOM V – KOSZTORYS OFERTOWY
  8. Pytania i odpowiedzi (15.07.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert 27.07.2020

Wybór oferty