Zakup energii elektrycznej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ – Tom I
 3. SIWZ – Tom II
 4. SIWZ – Tom III
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Projekt umowy
 7. Treść zapytań oraz wyjaśnienia
 8. Zmiana zapisów SIWZ – Tom I
 9. Klucz publiczny
 10. Zmiana ogłoszenia
 11. Pytania i odpowiedzi (13.05)
 12. Zmiana zapisów SIWZ – Tom I (13.05)
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty