Jarocin Festiwal 2019

JAR Sp. z o.o. informuje o udzieleniu zamówienia w trybie art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – Organizacja Festiwalu Jarocin 2019 – data zawarcia umowy 19.04.2019 r. Umowa została zawarta z VISIONAIR Mariusz Woźniczka, ul. Piłkarska 21, 94-121 Łódź.