Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 3 – podpisanie umowy

 

Dnia 02 sierpnia 2019 roku Spółka Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki JESSICA2 Instrumenty Finansowe wdrażane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3: Energia Działanie 3.2 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.2 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe.

Pożyczka została udzielona na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Przemysłowej 3 w Jarocinie” i dotyczy przeprowadzenia termomodernizacji budynku w celu ograniczenia strat ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku. Zadanie będzie realizowane w roku 2019.

Inicjatywa JESSICA2 (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest programem, którego celem jest rozwijanie potencjału ekonomicznego obszarów miejskich, zwiększenie inwestycji miejskich poprzez atrakcyjne finansowanie zwrotne.

 

Więcej o inicjatywie JESSICA na stronie: https://www.bgk.pl