Przetarg organizowany przez TRANS-PEGAZ Sp. z o.o. na „Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.”

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 14.08.2019
  2. SIWZ TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
  3. SIWZ TOM II WZÓR UMOWY
  4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 19.08.2019
  5. ZMIANA ZAPISÓW SIWZ TOM I INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW
  6. ZMIANA FORMULARZA OFERTY
  7. TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA
  8. ZMIANA SIWZ TOM II (Wzór umowy)

 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.08.2019 – SPRAWDŹ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 28.08.2019 – SPRAWDŹ