Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

  1. Ogłoszenie
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
  4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie
  6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie nr 2
  7. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie
  8. Zmiana ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty