Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego MS Office

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego MS Office.

  1. Ogłoszenie
  2. Instrukcja dla wykonawców
  3. Wzór umowy
  4. Specyfikacja techniczna

Zmiany w ogłoszeniu z dnia 29.11.2018 r.

  1. Treść zapytań oraz wyjaśnienia
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. Zmiana zapisów SIWZ
  4. Zmiana formularza oferty

Zmiany w ogłoszeniu z dnia 30.11.2018 r.

  1. Treść zapytań oraz wyjaśnienia
  2. Zmiana zapisów SIWZ – Wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty