Wycinka w Parku Radolińskich

Trwa wycinka drzew w Parku Radolińskich w Jarocinie. Usuniętych zostanie 741 drzew – głównie samosiewów, gatunków inwazyjnych oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. – Po wycince wprowadzonych zostanie 600 nowych drzew o gatunków odpowiednich do parku i przede wszystkich o odpowiednich rozmiarach. Będą to m.in. graby, dęby czerwone oraz lipy – informuje Marzena Jeleniewska-Jankowska, inspektor nadzoru prac przy drzewostanie.

Będą nasadzenia drzew i krzewów

Pierwotnie z części parkowej miało zostać usuniętych blisko 900 drzew spośród 6000, które znajdują się w tej części założenia. Ostatecznie gmina uzyskała zezwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków na wycinkę 741 drzew oraz ponad 2000 m2 krzewów. W następstwie wycinki wprowadzonych zostanie 600 nowych nasadzeń drzew. Będą to gatunki dostosowane do warunków parkowych oraz w odpowiednich rozmiarach. I tak często zniekształcone gatunki inwazyjne zostaną zastąpione grabami o obwodzie 18-20 cm z odpowiednio uformowaną koroną czy dębami czerwonymi o 28-30 cm obwodu.

W miejsce usuniętych krzewów pojawi się czterokrotnie więcej nowych nasadzeń. – Zostanie wprowadzonych prawie 9 tys. m2 nowych krzewów. Będą to gatunki rodzime, jak róże jaśminowce czy  derenie. Będzie to materiał roślinny dobrej jakości i wysokości minimum 70 cm  – podkreśla Marzena Jeleniewska-Jankowska. W parku pojawią się także śnieguliczki, berberysy, porzeczki, 200 róż dzikich i francuskich, a także roślinność szuwarowa na stawie.

Dlaczego wycinka?

Planowana wycinka to tak naprawdę kolejny etap prac w drzewostanie, rozpoczętych w 2015 roku. Wycinka będzie polegała przede wszystkim na usuwanie samosiewu, który stanowi 80% drzew wskazanych do wycinki. – Przez lata mieszkańcy przyzwyczaili się do takiego widoku i do tego, że ten park jest gąszczem, jednak park to nie jest las – podkreśla inspektor nadzoru prac przy drzewostanie. – Samosiew to tak naprawdę chwast, który powinien zniknąć, chwast, który zadamawiał się w jarocińskim parku już od lat powojennych i zaburzył to wszystko, co przestrzennie i kompozycyjnie jest do dzisiaj zachowane i wartościowe – tłumaczy Marzena Jeleniewska-Jankowska. Zostaną też usunięte drzewa wprowadzone do parku w latach 70 i 80. Były to najczęściej nasadzenia przypadkowe w miejscach, w których pierwotnie ich nie było, w wyniku czego często są to drzewa zniekształcone, o powyginanych koronach i esowatych pniach. – Tak jest na przykład przy wejściu do parku od ul. Kasztanowej po lewej stronie. Kiedyś była tam oś widokowa uwieńczona domem ogrodnika. Dzisiaj w tym miejscu mamy gąszcz gatunków, które nie są wartościowe z dendrologicznego punktu, często inwazyjnych, które poza tym, że przeszkadzają większym drzewom, dodatkowo wprowadzają chaos kompozycyjny – podkreśla Jeleniewska-Jankowska.

Chodzi o przywrócenie wartości historycznych, uwzględniających dawną funkcję, treść i formę założenia. – Ta wycinka która tak strasznie brzmi i wzbudza wiele kontrowersji, to jest, jak widać po pierwszym etapie, to jest pozytywna zmiana, która ma na celu pokazanie cennych elementów, które w parku udało się zachować – tłumaczy Jeleniewska-Jankowska. Jest to zabieg konieczny, aby uwzględnić osie widokowe, które są możliwe do odtworzenia, tak aby wydobyć historyczną tkankę parku. To także okazja do nowych nasadzeń tych gatunków drzew, których liczba w parku na przestrzeni lat się zmniejszyła. Najbardziej efektowne wyniki pierwszego etapu wycinki najlepiej były widoczne wiosną, kiedy w parku zakwitły całe  połacie zawilców.

 

Jeszcze w lutym zrealizowane zostaną prace związane z porządkowaniem drzewostanu w Parku Gorzeńskiego w Jarocinie. Wycinki w obu parkach realizowane będą w ramach rewaloryzacji i rewitalizacji trzech jarocińskich parów – Parku Radolińskich, Parku im. Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego oraz parku przy ul. Szubianki. W jego ramach wypięknieje też zieleń przyuliczna wzdłuż ciągów komunikacyjnych łączących te trzy obszary zieleni. Gmina Jarocin otrzymała na realizację projektu ponad 12 mln zł dofinansowania ze środków UE.

Wycinka w Parku Radolińskich w liczbach

741 – liczba drzew wskazanych do wycinki, z czego 80% to samosiew

6000 – liczba drzew w części parkowej Parku Radolińskich

600 – liczba nasadzeń zastępczych – graby, dęby czerwone, lipy

ponad 2000 m2 – tyle m2 krzewów wskazano do wycinki

9000 m2 – tyle m2 krzewów zostanie posadzonych, będą to m. in. róże, jaśminowce, śnieguliczki i derenie