Rozpoczęcie naboru w ramach Działaj Lokalnie – Lider Zielonej Wielkopolski

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej w zakładce Działaj Lokalnie, podzakładka Konkurs DL 2023:

http://www.liderzielonejwielkopolski.pl/asp/konkurs-dl-2023,137,,1