Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do osiedle nad Zalewem w Roszkowie – zaprojektowanie i wykonanie

Numer postępowania: JAR/ZP/9/2022
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
LINK DO PLATFORMY, NA KTÓREJ PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE I DOSTĘPNE SĄ WSZELKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ PROCEDURĄ (W TYM ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ):
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/62048/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.jarjarocin.pl