OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości rolnej Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Cielcza – dz.nr 1465/6 o pow. 5,1383 ha”

  1. Ogłoszenie
  2. Regulamin
  3. Formularz ofertowy
  4. Umowa – wzór
  5. Mapa poglądowa
  6. Planowana budowa drogi gminnej