Kompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ Tom I
  3. SIWZ Tom II – Projekt umowy
  4. SIWZ Tom III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  5. Formularz ofertowy
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofercie