O rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na XXVI Konferencji dot. sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej – 24 – 25 października w Krakowie

„Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu” to temat XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, która odbędzie się w dniach 24 i 25 października br. w Międzynarodowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Wydarzenie organizują Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie), Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie).

Partnerzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Organizacji Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych ICOMOS

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków Profesor Magdaleny Gawin, Rektora Politechniki Krakowskiej Profesora Jana Kaziora oraz Prezesa Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK Piotra Redy.

Podczas konferencji dr inż. Marzena Jeleniewska-Jankowska z Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., wygłosi prelekcję pn.” Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”.

Poniżej linki do strony z szczegółowym programem:

https://www.facebook.com/531656823965270/photos/pcb.784359522028331/785189558611994/?type=3&theater

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3156:konferencja-ogrodowa-2019-aspekty-konserwatorskie-i-ekologiczne-w-ochronie-krajobrazu&catid=49&lang=pl&Itemid=944