Zakup energii elektrycznej

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ Tom I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami
  3. Formularze w formie edytowalnej
  4. SIWZ Tom II Wzór umowy
  5. SIWZ Tom III Zestawienie obiektów objętych zakupem energii elektrycznej
  6. Treść zapytań oraz wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty