Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Przemysłowej 3 w Jarocinie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Siwz tom I Instrukcja dla wykonawców wraz z formularzami
3. Formularze w wersji edytowalnej
4. SIWZ tom II wzór umowy
5. SIWZ tom III Dokumentacja projektowa:
a) projekt
b) Opis
c) rusynki:
– Rysunek nr 1
– Rysunek nr 2
– Rysunek nr 3
– Rysunek nr 4
– Rysunek nr 5
– Rysunek nr 6
– Rysunek nr 7
– Rysunek nr 8
6. SIWZ tom IV STWiOR
7. SIWZ tom V Kosztorys ofertowy

8. Treść zapytań oraz wyjaśnienia (16.07.2019 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert – 31.07.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 08.08.2019 r.