Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Masz pomysł, ale nie masz środków? Chcesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo, organizację lub stowarzyszenie? Skontaktuj się z nami!

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

 • wskażemy dostępne źródła finansowania
 • przedstawimy dobre praktyki współfinansowane ze środków zewnętrznych
 • doradzimy jakie kryteria formalne i merytoryczne musi spełniać projekt

Zaufali nam już m.in.:

 • Gmina Jarocin,
 • Muzeum Regionalne w Jarocinie,
 • Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.,
 • Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 • OSP Tarce,
 • Stowarzyszenie JAROCIN XXI,
 • Parafia św. Andrzeja Apostoła w Golinie

Działalność w zakresie zamówień publicznych:

 • Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę we wszystkich fazach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno dla Zamawiających jak i dla Wykonawców:
 • doradzimy w wyborze trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotujemy dokumentację wraz z załącznikami dla wybranego przez Państwa trybu postępowania o udzielenie zamówienia,
 • przeprowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zadań współfinansowanych z Funduszy Europejskich z zachowaniem dodatkowych wytycznych Instytucji Zarządzających,
 • doradzimy, a także przygotujemy ofertę przetargową zgodnie z ogłoszonym postępowaniem,
 • wesprzemy Klienta w komunikacji z Zamawiającym, weźmiemy udział w procedurze kontrolnej i odwoławczej.

Instytucje współpracujące z JAR:

 • Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
 • Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w Poznaniu,
 • Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wlkp.,
 • Biblioteka Publiczna w Jarocinie,
 • Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu