Punkt konsultacyjny-pożyczkowy WARP

JAR Sp. z o.o. na zasadzie pośrednictwa finansowego, oferuje standardową ofertę Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w zakresie udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu jarocińskiego.

Oferowane przez WARP, a dostępne w JAR są obecnie 3 produkty:

 • Pożyczka unijna JEREMIE 2 od 10 tys. zł do 4,6 mln zł
 • Pożyczka do 300.000,00 zł dla wolnych zawodów.
 • Mała pożyczka inwestycyjna od 10.000,00 zł do 500.000,00 zł – okres spłaty 84 miesiące.
 • Pożyczka inwestycyjna od 500.001,00 zł do 2.300.000,00 zł– okres spłaty 120 miesięcy.
 • Pożyczka klasyczna.

Na co można przeznaczyć pożyczkę z WARP-u:

 • zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatury
 • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

Zalety pożyczek z WARP-u:

 • brak wymogu prowadzenia działalności gospodarczej w momencie aplikowania o pożyczkę
 • brak potrzeby tworzenia biznesplanu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • stała stopa oprocentowania w całym okresie spłaty
 • elastyczna forma spłaty
 • możliwość uzyskania kilku pożyczek
 • pożyczki udzielane są również firmom, które nie wykazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe
 • mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń – możliwość zaciągnięcia pożyczki zabezpieczonej tylko wekslem własnym in blanco

Strona Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.: http://www.warp.org.pl/

Pożyczki dla organizacji pozarządowych mogą być udzielane przez JAR Sp. z o.o. wyłącznie na realizacje zadań, których celem jest rozwój bazy materialnej, naukowej i ekonomicznej organizacji, związanej z realizacją zadań statutowych wnioskodawcy.

Pożyczka nie może być przeznaczona na utrzymanie bieżącej płynności finansowej, związanej z bieżącymi kosztami funkcjonowania organizacji pozarządowej.

Pożyczki mogą być udzielane wyłącznie organizacjom pozarządowym mających siedzibę lub działającym na terenie Gminy Jarocin, które zamierzają skorzystać ze środków zewnętrznych (prefinansowanie) z poza budżetu Gminy Jarocin.

Jednostkowe kwoty udzielonych pożyczek nie mogą przekraczać kwoty 100.000,00 zł, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenie jednostkowej pożyczki w kwocie przekraczającej 100.000,00 zł., za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek przez JAR Sp. z o.o. dla organizacji pozarządowych