os. Ogrody w Jarocinie

Przedmiotem sprzedaży są działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną w ilości 67 sztuk oraz działki usługowe z dopuszczeniem jednego lokalu mieszkalnego w ilości 4 sztuki.

  • Działki budowlane znajdują się w  Jarocinie w niedalekiej odległości od lasu w cichej, miłej i spokojnej okolicy w północnej części miasta.
  • Powyższe działki zaopatrzone są w: przyłącza wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej.
  • Do końca 2018 r. działki zaopatrzone  zostaną w przyłącza elektroenergetyczne, a w 2019 planowana jest budowa sieci gazociągowej.
  • Teren Osiedla posiadać będzie dostęp do drogi asfaltowej i stanowi łatwy dojazd do centrum miasta Jarocin poprzez ul. Maratońską. Do terenu przylega las i pola.
  • Planowane do sprzedaży działki będą o wielkości od 700 m2 do 1400 m2.

Uchwała nr LXXIII/731/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Jarocin

Mapa orientacyjna z powierzchniami działek

Mapa z MPZP

os. Zielony Zakątek

Spółka na dzień dzisiejszy jest właścicielem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, a także pod zabudowę handlową. Teren przeznaczony do sprzedaży znajduje się w miejscowości Roszków w odległości 4 km od Jarocina – zlokalizowany przy drodze gminnej Jarocin – Roszków.

Działki zapisane są na Księdze wieczystej nr KZ1J/00031834/8. Dla terenu sporządzony został miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr LVII/540/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2010 r. Spółka posiada aktualny operat szacunkowy na wszystkie działki z przeznaczeniem do sprzedaży.

Ostatnia działka na osiedlu Zielony Zakątek

W miejscowości Roszków, na osiedlu Zielony Zakątek pozostała do sprzedaży ostatnia działka o powierzchni 6143 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest na skraju osiedla, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, terenów rekreacyjnych z placem zabaw, ogniskiem i boiskiem do siatkówki. Działka posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, prądu, kanalizacji deszczowej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren jest przeznaczony pod  zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Zapisy miejscowego planu dopuszczają podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej od 1500 m2.

Działka o numerze geodezyjnym 648/2

Cena 80 zł brutto za 1 m2