Punkt konsultacyjny-pożyczkowy WARP

JAR Sp. z o.o. na zasadzie pośrednictwa finansowego, oferuje standardową ofertę Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w zakresie udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu jarocińskiego.

Oferowane przez WARP, a dostępne w JAR są obecnie 3 produkty:

 • Pożyczka START-UPod 10 tys. zł do 300 tys. zł (z 5 – letnim okresem kredytowania i 6 – miesięcznym okresem karencji)
 • Pożyczka STANDARDod 10 tys. zł do 1 mln. zł (z 5 – letnim okresem kredytowania i 6 – miesięcznym okresem karencji)
 • Pożyczka INNOVAod 1 mln zł do 2,5 mln zł(z 10 letnim okresem spłaty, 12 miesięcznym okresem karencji)

Na co można przeznaczyć pożyczkę z WARP-u:

 • zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatury
 • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

Zalety pożyczek z WARP-u:

 • brak wymogu prowadzenia działalności gospodarczej w momencie aplikowania o pożyczkę
 • brak potrzeby tworzenia biznesplanu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • stała stopa oprocentowania w całym okresie spłaty
 • elastyczna forma spłaty
 • możliwość uzyskania kilku pożyczek
 • pożyczki udzielane są również firmom, które nie wykazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe
 • mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń – możliwość zaciągnięcia pożyczki zabezpieczonej tylko wekslem własnym in blanco

Strona Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.: http://www.warp.org.pl/

Pożyczki dla organizacji pozarządowych mogą być udzielane przez JAR Sp. z o.o. wyłącznie na realizacje zadań, których celem jest rozwój bazy materialnej, naukowej i ekonomicznej organizacji, związanej z realizacją zadań statutowych wnioskodawcy.

Pożyczka nie może być przeznaczona na utrzymanie bieżącej płynności finansowej, związanej z bieżącymi kosztami funkcjonowania organizacji pozarządowej.

Pożyczki mogą być udzielane wyłącznie organizacjom pozarządowym mających siedzibę lub działającym na terenie Gminy Jarocin, które zamierzają skorzystać ze środków zewnętrznych (prefinansowanie) z poza budżetu Gminy Jarocin.

Jednostkowe kwoty udzielonych pożyczek nie mogą przekraczać kwoty 100.000,00 zł, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenie jednostkowej pożyczki w kwocie przekraczającej 100.000,00 zł., za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek przez JAR Sp. z o.o. dla organizacji pozarządowych