SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPÓŁKI JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O. O. – OSIEDLE OGRODY – ETAP II

Przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych Spółki Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o. o., położonych w Jarocinie obręb Bogusław – Kasztanowe, w rejonie ul. Maratońskiej, obejmującej działki gruntu zapisane w Księdze wieczystej nr KZ1J/00031833/1 przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe  – etap I (działki w ilości 38 szt.).

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

TABELA NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ ETAP I

UCHWAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY MPZP

MAPA SPRZEDAŻY – DRUGI ETAP

 

 

Kontakt ws. przetargu:

Magdalena Stawicka

tel.: 519 051 511

e-mail: stawicka@jarjarocin.pl